Profil firmy

Firma VAM - výroba a montáže úspěšně působí již více než 18 let v několika oborech činnosti. V oblasti reklamy nabízíme kompletní služby zákazníkům počínaje zhotovením návrhu dle požadavků zákazníka až po výrobu finální světelné i nesvětelné reklamy. Pro výrobu reklamních prvků používáme všechny v současnosti dostupné technologie. Včetně montáže. Dále se zabýváme výrobou hliníkových a celoskleněných fasád a výplní, hliníkových fasád, dveří a také sekčních vrat.


Největšími odběrateli našich produktů jsou přední zahraniční společnosti působící na našem trhu, s některými z nich má firma VAM - výroba a montáže dokonce výhradní smlouvy.

U svých partnerů zajišťuje firma VAM - výroba a montáže servis po celé České republice i v zahraničí svými kompletně vybavenými servisními vozy. Zároveň naše firma zajišťuje pro své partnery mimo montáže nových reklamních prvků také rekonstrukce již dodaných a demontáž stávajících prvků.

Samozřejmostí je zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů na základě smluv s firmami působícími v oblasti likvidace odpadu.

V současné době firma působí montážně nejen v Čechách, ale provádí montáž svých výrobků i na území Slovenska. S našimi výrobky se setkáte téměř ve všech zemích EU, ale i mimo EU.

Pro komplexní zajištění požadavků zákazníka při výrobě již zmiňovaných produktů je firma VAM - výroba a montáže rozčleněna do jednotlivých výrobních úseků, které spolu úzce spolupracují: návrh reklamy a grafická dílna, dílna plasty, dílna neony, dílna hliník, elektro dílna, hala ocelových konstrukcí, hala hliníkových konstrukci,dvě pracoviště pro nanášení barev, servisní a montážní hala.

Počet zaměstnanců:


THP............... 6 pracovníků
Výroba ........ 55 pracovníků
Montáž......... 15 pracovníků


Celkem........ 76 pracovníků 


Výrobní kapacity:
Výrobní plocha 3200 m2
Skladová plocha krytá 600 m2
Volná plocha, areál o rozloze 6000 m2

Způsob a výše pojištění:
Firma je pojištěna standardními smlouvami u pojišťovny KOOPERATIVA, a.s. pro případy: živelné pohromy, odcizení motorových vozidel, poškození produktů při vnitrostátní přepravě, odpovědnosti za škodu aj. v celkové výši 50 mil CZK. 

Produkty
Reklamy světelné i nesvětelné, velkoformátový digitální tisk, značení čerpacích stanic, atiky, ocelové konstrukce, cenové pylony, sloupy, neony, nápisy a znaky, informační systémy, vakuové lisování akrylátu, atypické reklamy, výstrče, poutače, radiově řízené reklamní hodiny, vitríny CLV a světelné chodníkové reklamy, ALU okna, dveře, vrata mycích linek, fasády a skleněné výplně f. ALUPROF a f. ALIPLAST.
Provádíme kompletní opláštění pomocí sendvičových systémů včetně opláštění fasád z hliníku a plastu.
Firma též zajišťuje prodej a montáž dutinkových desek z polykarbonátu CARBOLUX, CARB.O.LIFE, ze kterých vyrábíme světlíky, světlíková zastřešení budov i otevřených konstrukcí staveb.

Přehled našich obchodních partnerů na dodávky reklam. produktů: 

OMV Česká a Slovenská repubika, Škoda Auto (celý svět), Hyundai, Ford, Agip, Avanti (výstavba celých čs kromě zemních prací a technologie), JET-Conoco Phillips, Citibank, Bambule, RoBiN OIL, F1, FREE-ONE-SHOP, Shell, VENA TRADE, Paramo, Atlas Copco, 3M, Benzina a.s., Husqvarna, Kodak, VČE, Eurotel, Esso, Mc Donalds, KFC, Olympia, Plzeňské pivovary a.s., Hypernova, Gigasport, Carrefour, Family Center, Merx neon (Německo), ARROW International, OKAY elektro, Pivovar Náchod, Subaru, ... 

 

 

 

 

 

 

O.K.NET

Visit fbetting.co.uk Betfair Review